Model empresarial basat en una gestió intel·ligent

EUROCONSTRUC ha iniciat un ferm camí en la millora continua de la seva gestió empresarial, al mateix temps que un recorregut que persegueix la sostenibilitat, el respecte al medi ambient i la seguretat dels seus treballadors. Aquestes idees es plasmen a partir de les següents certificacions, que avalen la recerca continua per elaborar un model empresarial excel·lent:

ISO 9001: Qualitat garantida

La nostra empresa compta amb la certificació ISO 9001, que garanteix la qualitat i la millora contínua en tots els processos i operacions a nivell de gestió.

ISO 14001: Respecte i protecció pel medi ambient

EUROCONSTRUC ha implantat un sistema de gestió mediambiental eficaç, certificat per la ISO 14001, que avalua i aprova la nostra política enfocada a preservar el medi ambient i els seus recursos naturals, apostant així per un creixement sostenible.

OHSAS 18001: Aposta ferma per la seguretat laboral

Comptem amb la certificació OHSAS 18001, basada en la identificació de riscos i avaluació de riscos en els llocs de treball, al mateix temps que demostren l’acompliment i la millora contínua en matèria de Protecció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut Laboral.

BIM (Building Information Modelling)

En ple procés d’implantació del model BIM, i amb l’objectiu d’incorporar els conceptes “Just in Time, Lean i Six Sigma”, així com el “cradle to cradle” i l’edificació sostenible, l’excel·lència i l’optimització es posen al servei del client amb el disseny interactiu i models que simulen la naturalesa de la construcció, el disseny col·laboratiu coordinat, la detecció automatitzada d’interferències entre sistemes arquitectònics, l’anàlisi gairebé il·limitat de la informació, l’increment de la productivitat, la millora de la precisió del disseny gràcies a la detecció d’errors i llur correcció durant la fase de disseny, i la millora de divulgació de les especificacions del producte.

CERTIFICACIONES