Al GRUP EC/EP estem al servei dels nostres clients, compromesos amb la societat, el medi ambient i la salut dels treballadors, assumim el compromís de:

  • Satisfer els requisits, tant dels nostres clients com els legalment establerts. On sigui possible, dins del marc de la competència, ens esforçarem en superar aquestes exigències.
  • Propiciar el desenvolupament professional del nostre personal en matèries de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals, sempre en el marc de la millora contínua.
  • Col·laborar estretament i aconsellar al nostre client, essent capaços de captar les seves necessitats i expectatives, transmetent la sensació que som més que proveïdors, partícips d’un projecte comú, actuant en tot moment amb professionalitat, ètica i transparència.
  • Propiciar una relació favorable amb el medi ambient, mantenint un programa de prevenció, control i minimització dels impactes ambientals i possibles contaminacions.
  • Evitar els accidents de treball i les malalties professionals de tots els treballadors i tercers relacionats amb l’empresa. En aquest sentit, en qualsevulla circumstància la Prevenció de Riscos Laborals s’anteposarà a la pròpia producció de l’empresa.