Nascuts per construir grans coses

EUROCONSTRUC SA es va fundar l’any 1974 i des d’aleshores ha desenvolupat l’activitat de construcció per a tercers, públics i privats, principalment en l’edificació residencial o de serveis, duent a terme projectes de tipologia ben diversa, en els segments d’habitatges d’obra nova, grans rehabilitacions, oficines, edificis sanitaris, hotels, centres comercials i naus industrials.

Amb la base d’una estructura organitzativa fonamentada en la màxima professionalitat i eficiència de cadascuna de les baules que conformen la cadena de valor del procés constructiu, EUROCONSTRUC s’ha guanyat el merescut prestigi que ostenta en el sector. Els professionals que integren el seu capital humà són el seu major actiu i la millor garantia per al client, amb l’excel·lència com a objectiu prioritari.

Trajectòria destacada i solvència empresarial

Amb més de 40 anys de trajectòria constructiva, EUROCONSTRUC gaudeix d’un bagatge acumulat d’experiències que ens faciliten respondre amb èxit a l’hora de realitzar projectes de gran envergadura a nivell residencial, sanitari o serveis. Amb projectes a Espanya, Estats Units, Brasil i Marroc, EUROCONSTRUC és més que una empresa constructora. Una creixent versatilitat i professionalitat és la millor garantia de satisfacció i fidelitat dels nostres clients.

A través de la nostra política de contractació, formació i dinamització dels recursos humans, estem oberts a tot allò que pugui aportar un valor diferenciador a la nostra activitat. La gestió d’aquests recursos ve marcada per la professionalització i la participació de les persones, contribuint a la seva motivació i implicació, marcant com a objectiu prioritari identificar i desenvolupar talent.