Política de privacitat

El web de EUROCONSTRUC S.A. té com a finalitat informar dels productes, dels serveis i de les novetats que ofereix als clients actuals i també als nous usuaris. El domini www.euroconstruc.com és propietat de EUROCONSTRUC S.A.

EUROCONSTRUC S.A. és la titular dels drets de propietat intel·lectual. Queda prohibida la reproducció, la distribució, la comercialització i qualsevol tipus de transformació d’aquesta pàgina EUROCONSTRUC S.A.

EUROCONSTRUC SA rebutja la responsabilitat que es derivi de la incorrecta utilització dels continguts i es reserva el dret a fer les modificacions (eliminació o restricció total o parcial) de continguts que cregui oportuns sense previ avís.

EUROCONSTRUC S.A. no es responsabilitza dels continguts que s’ofereixen mitjançant enllaços a pàgines de tercers o qualsevol referència externa a un altre lloc d’informació. Són referències merament informatives.

EUROCONSTRUC S.A. no es responsabilitza de qualsevol conseqüència directa o indirecta que pugui ocasionar l’exactitud dels continguts del web.

 

 

Protecció de dades

En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades de caràcter personal aportades mitjançant l’emplenament dels formularis d’aquesta web formaran part d’un fitxer propietat de EUROCONSTRUC SA

En enviar aquestes dades, l’usuari o el client dóna el seu consentiment perquè formin part d’aquest fitxer que té com a finalitat l’enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu.

En compliment d’aquesta llei EUROCONSTRUC S.A. no cedirà totalment o parcialment aquestes dades a cap empresa o organització ni els utilitzarà per a altra fi del que sigui el descrit en el paràgraf anterior.

El titular de les dades podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en els termes i en els terminis que estableix la Llei orgànica 15/1999, dirigint-se a:

EUROCONSTRUC S.A.
ALFONS XII, 18, ENTLO 2ª
08006 – BARCELONA
C.I.F.: B-60995073
Telf: 93 415 50 34